VDPI

VDPI

Vereniging van Directeuren van PI's

Welkom

Al meer dan 100 jaar is de VDPI als vereniging van directeuren van penitentiaire inrichtingen, betrokken bij de actuele ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen, forensische klinieken en jeugdinrichtingen.

Belangenbehartiging

Wat begonnen is als een overlegorgaan tussen directeuren en de departementsleiding is de VDPI verworden tot een volwassen vereniging die de belangen behartigt van directeuren vallend onder de Dienst justitiële Inrichtingen (DJI). De VDPI informeert haar leden over ontwikkelingen in haar werkveld en biedt, indien nodig, rechtsbijstand. De VDPI is gesprekspartner van de hoofddirectie van DJI en kan de minister gevraagd en ongevraagd adviseren. De VDPI is lid van de overheidsvakbond CMHF en heeft daarmee invloed in het georganiseerd overleg tussen werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden.

Vakvereniging

Naast belangenbehartiging is de VDPI tevens een actieve vakvereniging. Het bestuur van de VDPI organiseert bijeenkomsten, excursies en symposia voor haar leden. Het werkveld van de DJI is voortdurend aan verandering onderhevig en dit vraagt om een actieve houding van onze vereniging en de inbreng van haar leden is daarbij van groot belang. Omdat het grootste deel van de (plv) inrichtingsdirecteuren lid is van de VDPI kan het bestuur een goede gesprekspartner zijn over alle onderwerpen die ons vak nu juist zo boeiend maakt.

Samen

Indien je deel uitmaakt van de directie van een penitentiaire inrichting en nog geen lid bent van de VDPI is het van het grootste belang om dat te doen! Met zijn allen staan we sterk en kunnen we in gezamenlijkheid ons mooie vak op een goede manier blijven uitvoeren. Dit komt niet alleen de directeuren ten goede maar daarmee ook de gedetineerden en de gehele maatschappij. En wie wil dat nu niet…..?

A.J. de Korte
Voorzitter VDPI

Een bericht

  1. Pingback: mobile casino app win real money

Geen commentaar mogelijk.