vdpi.nl
Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 

OVER DE V.D.P.I.

De V.D.P.I. is de vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Als vakvereniging volgen wij de ontwikkelingen binnen ons werkveld en behartigen de belangen van onze leden in de ruimste zin van het woord.

De vele ontwikkelingen en de actualiteit waarin wij leven (mede als gevolg van het Masterplan DJI) maken het noodzakelijk om een platform te creëren waar onze leden tijdig en voldoende geïnformeerd kunnen worden over de laatste stand van zaken.
Het bestuur van de V.D.P.I. wil zoveel mogelijk input hebben van haar achterban en heeft daarom de 'poll mogelijkheid' geïntroduceerd op de website. Zo kunnen we snel een ledenraadpleging doen en daarmee een standpunt bepalen bij actuele ontwikkelingen. 

Echter, is het bestuur ook van mening dat leden in de gelegenheid moeten worden gesteld om mee te praten tijdens bestuursvergaderingen.
Om die reden hebben we de 'Open Stoel' in het leven geroepen.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen stellen wij een lid in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen en uiteraard ook mee te vergaderen.

Is uw nieuwgierigheid gewekt? Geeft u zich dan op bij Eli Rutters (mailto:VDPI).
U kunt bij haar aangeven voor welke datum u belangstelling heeft.

De bestuursvergaderingen vinden iedere eerste woensdag van de maand plaats, van 10.00 tot 12.00 uur (P.I. Nieuwersluis).
De vergaderdata vindt u op de homepage onder het kopje 'Agenda'.

Arend de Korte
Voorzitter VDPI

Inloggen ForumInloggen

Hier kunt u inloggen met uw account. Heeft u nog geen account?

Klik hier

Agenda