vdpi.nl
Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 

VDPI EN MASTERPLAN DJI

De bezuinigingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie bedragen ruim 400 miljoen in 2013 oplopend tot 1 miljard in 2018. De Dienst Justitiële Inrichtingen moet in 2018 structureel 340 miljoen minder uitgeven. De wijze waarop dit zou moeten gebeuren staat beschreven in het Masterplan DJI.

Dit op 22 maart gepresenteerde plan heeft tot een storm aan negatieve reacties geleid. Zowel politiek als maatschappelijk is er grote weerstand tegen dit plan. De vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie heeft op18 april een hoorzitting gehouden waar 44 deelnemers uit een groot aantal maatschappelijke geledingen zijn gehoord.

In deze hoorzitting was ook de VDPI aanwezig. Wij hadden de Kamercommissie op 4 april al een brief gestuurd om het standpunt van de leden van de VDPI over het masterplan DJI kenbaar te maken. Tijdens de hoorzitting is door de VDPI vooral aandacht gevraagd voor de financiële onderbouwing (zie notitie) van het masterplan. Klik hier voor die notitie.

In afwachting van het Kamerdebat over het masterplan wordt er op dit moment gewerkt aan alternatieven. De VDPI doet dit in nauwe samenwerking met de Groepsondernemingsraad van het gevangeniswezen (GOR) om een maximaal draagvlak te creëren.

Op 31 mei zal in een extra VDPI ledenvergadering over dit onderwerp worden gesproken.

Inloggen ForumInloggen

Hier kunt u inloggen met uw account. Heeft u nog geen account?

Klik hier

Agenda